Ikääntyneiden ravitsemus

Ravinnolla on suuri vaikutus ikääntyneiden (= yli 60-vuotias henkilö) terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää kotona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua....