MIKSI LÄÄKETTÄNI EI OLE SAATAVILLA?

MIKSI LÄÄKETTÄNI EI OLE SAATAVILLA?

Lääkkeiden saatavuusongelmaa hahmotellaan Fimean verkkosivuilla seuraavasti: ”Valtaosa Suomessa käytössä olevista lääkevalmisteista tuotetaan maarajojemme ulkopuolelta. Kuvitteellisessa esimerkkitapauksessa kasvi, josta lääkkeen vaikuttava aine saadaan, on kerätty...
LÄÄKKEIDEN TURVALLISUUS SUOMESSA, LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET JA TUOTEVIRHEET

ONKO LÖYTÄMÄNI LÄÄKETIETO LUOTETTAVAA?

Lääketietoa on tarjolla monista lähteistä: lääkäriltä, tuttavilta, lehdistä, internetistä… ja joskus saatu tieto voi herättää hämmennystä tai olla ristiriitaista. Alla olevilla kriteereillä on mahdollista arvioida tiedon luotettavuutta. Muistisääntönä toimii KATSE....
MIKSI MINULLA PITÄISI OLLA LÄÄKITYSKORTTI?

MIKSI MINULLA PITÄISI OLLA LÄÄKITYSKORTTI?

Kätevistä sähköisistä resepteistä huolimatta potilas on edelleenkin ainoa, joka tietää todellisen lääkkeiden käytön. Lääkäri saattaa antaa puhelimitse uusia ohjeita, jotka jäävät päivittämättä resepteihin; vanhat reseptit voivat jäädä poistamatta järjestelmästä;...