Lääkityksen haasteet ja ratkaisut

Iän karttuessa krooniset sairaudet yleistyvät. Käytössä saattaa olla monia lääkkeitä ja ravintolisiä. Useat eri valmisteet yhdistettynä elimistön heikentyneeseen kykyyn käsitellä lääkkeitä voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia. Erityisesti uutta lääkitystä aloitettaessa on tärkeää huomioida muut käytössä olevat lääkkeet. Pidä siis lääkitystiedot ajan tasalla ja lääkekortti mukana lääkärikäynneillä!

Vain otettu lääke auttaa!

Lääkkeiden annostelu oikeaan aikaan ja oikealla tavalla on tärkeää, jotta lääkitys tehoaisi toivotusti. Jos tablettien irrottaminen foliopakkauksesta on hankalaa, kannattaa kysyä purkkivaihtoehtoa. Jos tablettien nieleminen on vaikeaa, kysy apteekista lääkkeiden puolittamisesta ja murskaamisesta. Monista lääkkeistä on saatavilla myös nestemäisiä tai liuotettavia lääkemuotoja. Tarkkuutta vaativaan lääkejakeluun saat apua apteekin annosjakelupalvelusta. Lääkkeet on myös muistettava ottaa säännöllisesti. Lääkkeenoton sitominen omiin päivärutiineihin tai dosetin sijoittaminen näkyvälle paikalle auttavat muistamisessa.

Lääkärikäynnit säännöllisesti

Säännölliset lääkärikäynnit ja hoitokontrollit ovat suositeltavia vähintään 1–2 vuoden välein. Uuden lääkityksen alkaessa kontrolli on tavallisesti noin kuukauden kuluttua tehon ja mahdollisten haittavaikutusten havaitsemiseksi.

Apteekki on apunasi lääkityksen toteuttamisessa

Saat apteekista tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden ottamisesta sekä neuvoja ja apuvälineitä. Lääkehoitoa helpottavat palvelumme:
Lääkehoidon tarkistus -palvelu, Lääkekortti tai Annosjakelupalvelu – kysy lisää apteekista!

Kipujen ja särkyjen hoito

Iän karttuessa kipuaistimus saattaa muuttua ja kivut oireilla eri tavoin. Kipu on tarpeen tunnistaa ja hoitaa, sillä kroonistunut kipu heikentää turhaan toimintakykyä ja elämänlaatua.

Useat lääkkeet ja iäkkäiden lisääntynyt herkkyys lääkkeiden haittavaikutuksille vaikeuttavat kivun hoitoa. Kivunhoito tulee aloittaa varovasti ja kipulääkitystä lisätään tai muutetaan vasta, kun edellinen osoittautuu riittämättömäksi.

Kivun hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä, myös paikallishoitovalmisteilla, saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Siksi lääkkeen sopivuus on hyvä tarkistaa!

Lyhytaikaiseen kipuun helpotusta itsehoitolääkkeistä

Kudosvauriokivun ja kuumeen suositeltavin hoitovaihtoehto on tavallisesti parasetamoli. Muiden sairauksien ja lääkitysten salliessa voidaan käyttää lyhyinä kuureina tulehduskipulääkkeitä. Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaisen, 1–2 viikkoa kestävän, kivun hoitoon. Pidempään kestäneessä kivussa on otettava yhteyttä lääkäriin.

Hyvä kivunhoito ottaa tilanteen ja toteutuneen hoidon huomioon kokonaisvaltaisesti. Hyödyttömät hoidot tulisi lopettaa tai vaihtaa.

Vatsan toiminta ja ravinto

Iän myötä myös vatsan toiminta muuttuu. Riittävä nesteen ja kuidun saanti sekä liikunta ja säännöllinen ulostusrytmi auttavat suolistoa toimimaan normaalisti. Janon tunne voi iän myötä heiketä, jonka vuoksi säännöllisestä nesteen nauttimisesta tulee huolehtia joka päivä. Myös jotkin lääkkeet ja sairaudet voivat vaikuttaa vatsan toimintaan.

Apteekista saat neuvoja ja valmisteita erilaisiin vatsaoireisiin. Vatsavaivojen pitkittyessä tai äkillisesti muuttuessa tulisi aina olla yhteydessä lääkäriin, jotta vaivojen syyt saataisiin selvitettyä.

Ravinnolla on suuri merkitys terveyteen ja toimintakykyyn

Hyvä ravitsemustila nopeuttaa sairauksista toipumista, lisää vireyttä ja parantaa elämänlaatua – siis pidentää kotona asumisen mahdollisuutta. Ikääntyvän on tärkeää syödä riittävästi ja riittävän monipuolisesti, sillä ikääntyessä keho ei pysty hyödyntämään ravintoaineita yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Esimerkiksi D-vitamiinilisä on tarpeen ympäri vuoden. Painon säännöllinen seuranta esimerkiksi kerran kuukaudessa on yksinkertainen tapa seurata ravitsemustilaa.

Mikäli ruokahalu on heikko, voidaan ruokavaliota täydentää erillisillä täydennysravintovalmisteilla. Ne sisältävät pienessä annoksessa tavallista ruokaa enemmän energiaa, proteiineja, vitamiineja ja kivennäisaineita. Myös kuiva ja kivulias suu voi hankaloittaa syömistä. Kuivan suun kosteuttamiseen löytyy useita erilaisia valmisteita.

Muistia voi virkistää

Iän myötä muistitoiminnot hidastuvat ja ovat herkempiä häiriintymään ulkoisista tekijöistä. Kyky oppia uusia asioita ei häviä, mutta se edellyttää aiempaa enemmän keskittymistä ja kertaamista. Muistamista ja uuden oppimista voivat häiritä esimerkiksi masennus, stressi, huono ravitsemustila sekä jotkut lääkkeet ja sairaudet.

Monipuolinen ravinto, liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen, riittävä lepo ja muistin aktivoiminen auttavat pitämään huolta aivoista.

Näin aktivoit muistiasi: tee sanaristikoita, lue kirjoja ja lehtiä. Kokeile painaa mieleesi asioita, kuten puhelinnumeroita tai kauppalistoja.

Jos muistin toiminta huolestuttaa, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kyse ei välttämättä ole muistisairaudesta, mutta mikäli on, sen hoito on hyvä aloittaa ajoissa. Ota muistihäiriö puheeksi omalääkärin luona. Alkukartoituksen jälkeen hän ohjaa tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin.

Unirytmi ja unen rakenne muuttuvat iän myötä

Kevyestä unesta havahdutaan useammin ja vuorokausirytmi muuttuu usein aamupainotteisemmaksi. Samalla päiväunien tarve lisääntyy.

Mikäli koet, ettei yöuni virkistä ja heräät toistuvasti aamuisin väsyneenä, on hyvä pohtia unettomuuden syitä.

Unta häiritseviä tekijöitä saattavat olla…

  • Ahdistuneisuus, joka voi johtua arjen huolista tai yksinäisyyden tunteesta. Hoitamattomana se voi johtaa unihäiriökierteeseen.
  • Lääkkeet, esimerkiksi kortisoni, antihistamiini, beetasalpaaja tai nesteenpoistolääke. Voisiko lääkkeen ottaa eri aikaan tai voisiko annosta muuttaa – keskustele lääkärin kanssa!
  • Sairaudet, esimerkiksi Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, verisuoni- tai keuhkosairaudet, sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat vaikeuttaa nukkumista.

Unettomuutta hoidetaan aina ensin lääkkeettömillä keinoilla. Joskus jo tieto siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa uneen, voi helpottaa oloa. Mikäli lääkkeettömät hoitokeinot eivät auta, voi lääkäriltä hakea apua.

Omia päivittäisiä rutiineja kannattaa tarkkailla – voisiko syy unettomuuteen löytyä niistä?

  • Lisää fyysistä aktiivisuutta, ulkoilua ja arkiliikuntaa.
  • Makuuhuoneen tulee olla rauhallinen ja viileä.
  • Käy sänkyyn vasta, kun olet riittävän väsynyt. Pidä kiinni unirytmistä.
  • Helpota nukahtamista jokailtaisilla rutiineilla. Kokeile rentoutumisharjoituksia tai lämmintä suihkua.
  • Vältä raskaita aterioita, kahvia ja kolajuomia myöhään illalla.
  • Televisio ja tietokone kiinni hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa.
  • Alkoholi voi olla haitaksi unelle: jo kahdeksan alkoholiannosta viikossa lisää unihäiriön riskiä.

Apteekki auttaa kaikissa lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Olemme täällä sinua varten!

Meiltä saat monet arkea helpottavat palvelut, kuten

Jos kotona pärjääminen huolettaa, ikäihmisten palveluohjaus on apunasi. Ota yhteyttä ilman ajanvarausta tai puhelimitse: 040 317 2219 / Nurmijärven kirkonkylän terveyskeskuksen palveluohjausyksikkö.
Lisätietoa iäkkäiden terveysasioista: Ikätalo.fi