Tietoa vuoden 2020 kela korvauksista

Tietoa vuoden 2020 kela korvauksista

Lääkekorvausjärjestelmään ei ole tullut muutoksia vuoden vaihteessa. Vuonna 2020 suurten lääkekustannusten vuosiomavastuu on 577,66 euroa. Tieto vuosiomavastuun täyttymisestä näkyy jatkossa välittömästi apteekissa, jolloin korvaus annetaan heti ja lisäkorvausta ei...
Lääkkeetön Itämeri, tuo vanhat lääkkeet apteekkiin!

Lääkkeetön Itämeri, tuo vanhat lääkkeet apteekkiin!

Vanhat lääkkeet apteekkiin, ei Itämereen! Suomalaisissa kodeissa lääkkeitä hävitetään jopa 500 000 kiloa vuosittain. Arviolta jopa 20–40 prosenttia lääkejätteestä päätyy roskiin tai viemäriin. Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei...