ALKUOMAVASTUU

ALKUOMAVASTUU

SAIRAUSVAKUUTUSLAKI Alkuomavastuu on 50 euroa ja se on kalenterivuosikohtainen. Asiakas maksaa lääkemääräyksellä määrätyt korvattavat tuotteet kokonaan itse alkuomavastuuseen asti. Kelakorvausta maksetaan sen jälkeen, kun asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt....