Turvallinen lääkehoito korona-arjessa

Turvallinen lääkehoito korona-arjessa

Apteekissamme vietetään 18.3. vuotuista Lääkehoidon päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä kaikkia siitä, että lääkkeitä tulee määrätä, toimittaa ja käyttää oikein, jotta lääkityksellä voidaan saavuttaa hoitotavoitteet. Lääkehoitojen onnistumisessa on...
LÄÄKKEIDEN HÄVITTÄMINEN

LÄÄKKEIDEN HÄVITTÄMINEN

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet ovat ongelmajätettä. Luontoon joutuessaan, joko sekajätteen seassa tai vedenpuhdistamoiden kautta, ne voivat jo pieninä pitoisuuksina aiheuttaa muutoksia ympäristön mikrobistossa, kasvistossa ja eläimistössä. Esimerkiksi...
LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Lääkkeiden säilytysohjeet perustuvat valmistekohtaisiin tutkimuksiin ja niitä noudattamalla varmistaa, että lääke on turvallinen ja tehokas koko käyttöajan. Väärin säilytetty tai vanhentunut lääke saattaa näyttää normaalilta, mutta sen tehoa ja turvallisuutta ei voi...
LÄÄKKEIDEN VIEMINEN ULKOMAILLE

LÄÄKKEIDEN VIEMINEN ULKOMAILLE

Ennen matkalle lähtöä on syytä tarkistaa mukaan lähtevien lääkkeiden ja dokumenttien tilanne. Reseptilääkkeistä mukaan matkaan tarvitaan resepti (joko potilasohje, yhteenvetotuloste tai apteekin tulostama englanninkielinen reseptijäljennös), lisäksi tarvittaessa...
LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN TAI TUOMINEN SUOMEEN

LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN TAI TUOMINEN SUOMEEN

Kun matkustaja liikkuu lääkkeiden kanssa, hän joutuu noudattamaan saapumismaan lainsäädäntöä. Kun hän tulee Suomeen lääkkeitä mukanaan, tai ottaa niitä vastaan verkkokauppatilauksena, on hän aina itse vastuussa maahantuomisedellytysten täyttymisestä. Ohjeistus riippuu...