Ravinnolla on suuri vaikutus ikääntyneiden (= yli 60-vuotias henkilö) terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää kotona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua. Ravitsemusongelmien riski on suurin yli 80-vuotiailla. Aliravitsemuksen vaara on erityisen suuri silloin, kun ikääntyneen asumisessa ja/tai hoidossa tapahtuu muutoksia, esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Monilla ruokahalu heikkenee ikääntymisen myötä. Esimerkiksi masennus, muistisairaudet, syöpätaudit, murtumien ja leikkausten jälkitilat sekä runsas lääkitys voivat huonontaa ruokahalua. Monet lääkkeet sekä hampaiden ja suun ongelmat voivat vähentää syljen eritystä, vaikeuttaa ruuan pureskelua ja nielemistä, aiheuttaa haju- ja makuaistin muutoksia sekä pahoinvointia ja vaikuttaa sitä kautta ruokahaluun. Ruokahalun heikkenemisen myötä ikääntyneen paino alkaa helposti laskea, mikä voi johtaa nopeasti aliravitsemukseen.

Yleisimpiä ravitsemuksellisia ongelmia iäkkäillä ovat riittämätön energian ja proteiinien (=valkuaisaineiden) saanti, joka johtaa laihtumiseen ja lihaskatoon (=sarkopenia). Toisaalta ravinnon energiamäärä voi olla riittävä, mutta ruoka liian yksipuolista ja ravintoainesisällöltään riittämätöntä. Tällöin suojaravintoaineiden, kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti jää liian vähäiseksi ja kyse on virheravitsemuksesta. Iäkkäiden ravitsemusongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovatkin ensiarvoisen tärkeää.

Painon säännöllinen seuranta esimerkiksi kerran kuukaudessa on yksinkertainen tapa seurata iäkkään ravitsemustilaa. Ravitsemustilaa ei kuitenkaan pystytä arvioimaan silmämääräisesti pelkän olemuksen tai yksittäisen painon mittauksen perusteella, sillä ylipainoinenkin iäkäs voi riittävästä energian saannista huolimatta kärsiä virheravitsemuksesta. Ikääntyneiden ravitsemustilan arviointia varten on kehitetty myös erilaisia testejä, kuten MNA -testi (Mini Nutritional Assessment). MNA -testin avulla voidaan nopeasti ja yksinkertaisesti testata ikäihmisen ravitsemustila ja tunnistaa ne ikäihmiset, joilla on riski ali – tai virheravitsemukseen. Testi voidaan suorittaa hoitolaitoksessa, avohoidossa tai omaisen toimesta. (Linkki testiin löytyy tekstin lopusta.)

Ikääntymisen myötä D-vitamiini saanti ja hyväksikäyttö ruuasta vähenevät. Myös kyky hyödyntää auringon UV-säteilyä D-vitamiinin lähteenä heikkenee. Kaatumisia ja luuston haurastumista voidaan ehkäistä riittävällä D-vitamiinin ja kalsiumin saannilla. Tästä syystä kaikille ikääntyneille suositellaan D-vitamiinilisää ympärivuotisesti. (Yli 60-vuotiaille 10 mikrogrammaa/vuorokausi ja yli 75-vuotiaille 20 mikrogrammaa/vuorokausi.) Kalsiumia tulisi saada vähintään 800 milligrammaa vuokaudessa ja mikäli ikääntynyt käyttää niukasti maitotuotteita, tulisi kalsiumin saanti turvata erillisellä ravintolisällä. (Huom 2dl maitoa sisältää 240mg kalsiumia)

Ikääntyessä janon tunne saattaa heikentyä. Nestevajaus voi kehittyä nopeasti ja se on ikääntyneille haitallisempaan kuin heitä nuoremmille. Huomioitavaa on myös, että lääkkeet saattavat poistaa nestettä elimistöstä ja näin lisäävät kuivumisen vaaraa. Tämä alentaa verenpainetta, aiheuttaa päänsärkyä ja huimausta sekä lisää kaatumisalttiutta.  Nesteitä on suositeltavaa juoda 1- 1,5 litraa (5-8 lasillista) päivässä. Suositeltavia juomia tavallisen veden lisäksi ovat mm. vähärasvaiset maidot ja piimät sekä tuoremehut.

Alkoholi on ikääntyneille erityisen haitallista. Koska elimistön nestepitoisuus on vähentynyt ja aineenvaihdunta hidastunut ikääntymisen myötä, alkoholin vaikutukset elimistössä voimistuvat.  Alkoholi lisää kaatumisalttiutta, voi hidastaa tai kiihdyttää lääkkeiden vaikutusta sekä häiritsee veren sokeritasapainoa. Jos ikääntynyt käyttää alkoholia, määrän tulisi olla korkeintaan yksi annos päivässä ja enintään seitsemän alkoholiannosta viikossa. (Yksi annos on pieni pullo keskiolutta, 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkevää viinaa.)

Terveille ikääntyneille voidaan soveltaa samoja ravitsemusta koskevia suosituksia kuin muillekin aikuisille.  Ikääntyneille on kuitenkin laadittu myös omat ravitsemussuositukset. Suositusten tavoitteena on turvata jokaiselle ikääntyneellä mahdollisuus saada tarvitessaan laadukasta ja tarvettaan vastaavaa ravitsemushoitoa riippumatta asuuko hän kotona vai hoitolaitoksessa. Suosituksissa korostetaan ravinnon lisäksi myös liikunnan merkitystä terveyden ja lihaskunnon ylläpitäjänä.

Ikääntyneet on suosituksessa jaoteltu toimintakyvyn ja sairastavuuden mukaan neljään ryhmään.

  • Hyväkuntoiset ikääntyneet
  • Kotona asuvat ikääntyneet, joilla on useita sairauksia
  • Kotihoidon asiakkaat, joilla on ulkopuolisen avun tarvetta
  • Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat

Ikääntyneen ruokavalion tulisi sisältää energiaa vähintään 1500 kcal vuorokaudessa. Se voidaan toteuttaa syömällä päivittäin 3 ateriaa ja 2-3 välipalaa. Proteiinia päivittäisessä ruokavaliossa tulisi olla 80-100 grammaa ( 1,0 – 1,2 g painokiloa kohden/vuorokausi). Lihaskadosta kärsiville suositellaan proteiinia tätäkin runsaammin (1,5 – 2 g painokiloa kohden/ vuorokausi). Hyviä proteiinin lähteitä ovat mm. liha, juustot, leikkeleet, kala, raejuusto ja maitorahka. Ravintokuidun suositeltava saantimäärä on 25–35 grammaa vuorokaudessa. Kuidun parhaita lähteitä ovat täysjyväleipä ja -puurot. Runsaskuituisessa ruisleivässä on noin 14 g kuitua 100 grammassa, joten 3–4 palasta ruisleipää vuorokaudessa saa jo lähes puolet suositellusta kuitumäärästä. Muita kuidun lähteitä ovat kasvikset sekä marjat ja hedelmät.

Mikäli ruokahalu on heikentynyt ja ikääntynyt tarvitsee tehostettua ravitsemushoitoa, voidaan ruokavaliota täydentää erillisillä täydennysravintovalmisteilla. Ne sisältävät pienessä annoksessa vähintään yhtä paljon energiaa, mutta enemmän proteiinia, vitamiineja sekä kivennäisaineita kuin tavallinen ruoka.

Ikääntyneiden omat mielipiteet ja toiveet on aina muistettava ottaa huomioon ravitsemushoidon suunnittelussa. Olennaista on huolehtia, että ruoka on maukasta ja ravitsevaa. Ruokailutilanteen on tarkoitus olla niin ruokahalua herättävä kuin mielihyvää tuottava ja virkistä tapahtuma.

Linkit:
linkki MNA -testiin: http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_finnish.pdf
linkki Ravitsemussuosituksiin ikääntyneille: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf