Lääkkeet ovat jokaisen henkilökohtaisia ja yksilöllisesti valittuja. Älä koskaan käytä naapurin lääkkeitä omiin vaivoihisi!

Kenen lääkkeitä käytät?

 

Seurasin televisiosarjaa Nonnatus Housen kätilöistä. Viime jaksossa esitettiin talidomidikatastrofin selvittämiseksi henkilöitä, joille lääkettä oli määrätty ja haettiin yhteyttä lääkkeen ja syntyneiden lasten epämuodostumien välillä. Minkäänlaista yhteyttä ei näyttänyt olevan, kunnes muistettiin, että yksi äideistä oli kertonut käyttäneensä valmistetta, vaikkei sitä kortiston mukaan oltu hänelle määrättykään.

Kätilö lähettiin kierrokselle kaikkien äitien luokse, joiden lapset olivat syntyneet epämuodostuneina ja kauhukseen terveydenhuoltohenkilöstö sai havaita, että lääke oli levinnyt reseptittä naapuriavun mukana. Sain tästä apua – kokeile sinäkin-lause oli sinetöinyt lukuisten lasten ja perheiden kohtalon.

Lääkkeet ovat erityisen sääntelyn ja valvonnan kohteena lääketurvallisuuden takaamiseksi. Reseptilääkkeet on päätetty pitää reseptilääkkeinä juuri siksi, että niiden määrääminen edellyttää oikean diagnoosin tekoa ja tarkkaa, asiantuntevaa harkintaa siitä, mikä lääke sopii juuri tähän sairauteen juuri tälle henkilölle. Lääkkeen vaikuttava aine, antotapa, lääkemuoto ja apu-aineet valitaan yksilöllisesti. Apteekissa lääke toimitetaan nämä seikat huomioon ottaen ja neuvonta kuhunkin tilanteeseen sopeuttaen. Itsehoitolääkkeisiin pätee täysin sama asia – lääke joka sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle vaan valmiste valitaan apteekissa tilanteen mukaan.

On suuri riski käyttää toisen henkilön lääkkeiden sillä perusteella, että ”auttoi se meidän vaariakin” tai ”Tyttikin käytti tätä kun…”. Jokaiselle henkilölle tulee valita omat lääkkeet hänen yksilöllisten tarpeittensa mukaan. Sitä varten meillä on lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia ja apteekkilaisia, että diagnoosit tehdään asiantuntevasti, hoito on kohdallaan ja tarvittavat lääkkeet toimitetaan luotettavasti.

Talidomidikatastrofi oli opetus, jonka perusteella syntyi koko nykyinen lääkkeiden myyntilupajärjestelmä, jolla tarkasti valvotaan lääkkeiden markkinoille tuloa ja seurataan niiden markkinoilla oloa sekä raportoidaan kaikista havainnoista. Jotta johtopäätökset tehosta ja turvallisuudesta olisivat oikeita, tulisi lähtöolettamien toteutua. Tämä tarkoittaa, että jos lääke on määrätty reseptivalmisteeksi, sitä käyttävät vain ne henkilöt, joille sitä on määrätty ja vain määräyksen mukaisesti. Jos lääke on itsehoitovalmiste, on se silloinkin yksilöllinen valmiste, jonka käyttöohjetta ja käyttöaihetta tulee noudattaa. Älä milloinkaan anna omia lääkkeitäsi muille älä milloinkaan ota toisten lääkkeitä! Lääkkeiden käyttäjän perusohje, josta kannattaa pitää kiinni oman turvallisuuden vuoksi.

 

Eeva Teräsalmi

apteekkari