Lääkehoidon puutteellinen onnistuminen on suuri ongelma. Maailman terveysjärjestö on arvioinut, että enintään vain noin puolet pitkäaikaislääkehoidoista onnistuu suunnitellulla tavalla.

Erityisiä ongelmia on niillä henkilöillä, jotka käyttävät montaa lääkettä yhtäaikaisesti ja ne henkilöt, joiden lääkkeitä ei ole pitkään aikaan tarkistettu. Turhien lääkkeiden säilyttäminen kotona on turval-lisuusriski. Muista aina tuoda käyttämättömät ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Voit myös pyytää apteekkia poistamaan turhat ja päällekkäiset reseptit.

Lääkelista

Onnistuneen lääkehoidon perusta on oikea tieto lääkkeestä sekä siitä, miten lääke vaikuttaa ja milloin, miten ja kuinka kauan sitä käytetään. Jokaisella lääkkeen käyttäjällä tulisi olla ajantasainen tieto omasta lääkityksestään.

Lääkelista auttaa sinua muistamaan lääkkeiden nimet ja vahvuudet kun niitä sinulta kysytään terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityislääkärin vastaanotolla. On tärkeää pitää lääkityskorttia aina mukana ja pitää se myös ajan tasalla! Muista, että myös itsehoitolääkkeet ovat lääkkeitä ja että luontaistuotteilla voi olla yhteensopimattomuuksia lääkkeiden kanssa. Kirjaa siis kaikki!

Voit noutaa lääkityskortin Seitsemän veljeksen apteekista.

Reseptien uusiminen

Muista uusia reseptit ajoissa, etteivät lääkkeet pääse loppumaan yllättäen. Reseptit voi uusia Omakanta-palvelussa, apteekin tai terveyskeskuksen kautta tai lääkärinkäynnin yhteydessä. Reseptien toimitusaika on tavallisimmin noin 1 viikko, joten asiasta tulee pitää huolta ajoissa.

eReseptien uusiminen

SÄHKÖINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS – eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Voit katsella sähköisistä lääkemääräyksistäsi Omakanta-verkkopalvelussa ja tehdä uusintapyynnön.

Sähköinen lääkemääräys -esite

Lisää tietoa

Suomessa myytävien lääkevalmisteiden pakkausselosteet http://laakeinfo.fi/

HUS-myrkytystietokeskus http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/ myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx

Lääketurvallisuus, haittavaikutukset http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus

Fimean laatimaa tietoa lääkityksestä väestölle, Fimean laatimaa tietoa lääkityksestä väestölle, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. http://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/

Reseptit mukaan ulkomaille http://kanta.fi/fi/78

Lääkekortti.fi-palvelussa voit ylläpitää lääkitys- ja rokotustietoja.
Lääkekortti.fi on Lääketietokeskuksen kehittämä sähköinen
palvelu lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan.
Lääkitystietojen ylläpito on helppo ja rokotustiedot pysyvät helposti päivitettävän lomakkeen avulla aina ajan tasalla. Lääkekortti.fi tukee omahoitoa ja lisää lääkehoidon turvallisuutta
OMAKANTA – http://www.omakanta.fi/

on valtakunnallinen kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen verkkopalvelu, johon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella.

Palvelussa voit katsella sähköisiä lääkemääräyksiäsi ja potilastietojasi. Palvelussa voit tehdä suostumuksen tai kiellon potilastietojesi luovuttamisesta toiselle organisaatiolle.