Omakannassa voi nyt asioida myös toisen aikuisen puolesta

Omakannassa voi nyt asioida myös toisen aikuisen puolesta

Monien arki helpottuu, kun Omakannassa voi tarkastella toisen täysi-ikäisen henkilön terveystietoja. Toisen puolesta asiointia varten tarvitaan Suomi.fi-valtuus. Samalla valtuudella voi asioida myös monissa muissa terveydenhuollon asiointikanavissa. Omakannassa...

lue lisää
Turvallinen lääkehoito korona-arjessa

Turvallinen lääkehoito korona-arjessa

Apteekissamme vietetään 18.3. vuotuista Lääkehoidon päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä kaikkia siitä, että lääkkeitä tulee määrätä, toimittaa ja käyttää oikein, jotta lääkityksellä voidaan saavuttaa hoitotavoitteet. Lääkehoitojen onnistumisessa on...

lue lisää
LÄÄKKEIDEN HÄVITTÄMINEN

LÄÄKKEIDEN HÄVITTÄMINEN

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet ovat ongelmajätettä. Luontoon joutuessaan, joko sekajätteen seassa tai vedenpuhdistamoiden kautta, ne voivat jo pieninä pitoisuuksina aiheuttaa muutoksia ympäristön mikrobistossa, kasvistossa ja eläimistössä. Esimerkiksi...

lue lisää
LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Lääkkeiden säilytysohjeet perustuvat valmistekohtaisiin tutkimuksiin ja niitä noudattamalla varmistaa, että lääke on turvallinen ja tehokas koko käyttöajan. Väärin säilytetty tai vanhentunut lääke saattaa näyttää normaalilta, mutta sen tehoa ja turvallisuutta ei voi...

lue lisää
LÄÄKKEIDEN VIEMINEN ULKOMAILLE

LÄÄKKEIDEN VIEMINEN ULKOMAILLE

Ennen matkalle lähtöä on syytä tarkistaa mukaan lähtevien lääkkeiden ja dokumenttien tilanne. Reseptilääkkeistä mukaan matkaan tarvitaan resepti (joko potilasohje, yhteenvetotuloste tai apteekin tulostama englanninkielinen reseptijäljennös), lisäksi tarvittaessa...

lue lisää
LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN TAI TUOMINEN SUOMEEN

LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN TAI TUOMINEN SUOMEEN

Kun matkustaja liikkuu lääkkeiden kanssa, hän joutuu noudattamaan saapumismaan lainsäädäntöä. Kun hän tulee Suomeen lääkkeitä mukanaan, tai ottaa niitä vastaan verkkokauppatilauksena, on hän aina itse vastuussa maahantuomisedellytysten täyttymisestä. Ohjeistus riippuu...

lue lisää
MIKSI LÄÄKETTÄNI EI OLE SAATAVILLA?

MIKSI LÄÄKETTÄNI EI OLE SAATAVILLA?

Lääkkeiden saatavuusongelmaa hahmotellaan Fimean verkkosivuilla seuraavasti: ”Valtaosa Suomessa käytössä olevista lääkevalmisteista tuotetaan maarajojemme ulkopuolelta. Kuvitteellisessa esimerkkitapauksessa kasvi, josta lääkkeen vaikuttava aine saadaan, on kerätty...

lue lisää
ONKO LÖYTÄMÄNI LÄÄKETIETO LUOTETTAVAA?

ONKO LÖYTÄMÄNI LÄÄKETIETO LUOTETTAVAA?

Lääketietoa on tarjolla monista lähteistä: lääkäriltä, tuttavilta, lehdistä, internetistä… ja joskus saatu tieto voi herättää hämmennystä tai olla ristiriitaista. Alla olevilla kriteereillä on mahdollista arvioida tiedon luotettavuutta. Muistisääntönä toimii KATSE....

lue lisää
MIKSI MINULLA PITÄISI OLLA LÄÄKITYSKORTTI?

MIKSI MINULLA PITÄISI OLLA LÄÄKITYSKORTTI?

Kätevistä sähköisistä resepteistä huolimatta potilas on edelleenkin ainoa, joka tietää todellisen lääkkeiden käytön. Lääkäri saattaa antaa puhelimitse uusia ohjeita, jotka jäävät päivittämättä resepteihin; vanhat reseptit voivat jäädä poistamatta järjestelmästä;...

lue lisää