Alkoholi ei sovi käytettäväksi kaikkien lääkeaineiden kanssa ja siksi onkin aina syytä selvittää sen yhteensopivuus oman lääkityksen ja sairauksien kanssa. Alkoholi voi joko voimistaa tai heikentää lääkeaineen tehoa sekä hidastaa yleistä terveydentilan paranemista. Alkoholin jatkuva tai suuriannoksinen käyttö ei sovellu mihinkään lääkitykseen. Mahdollisia haittoja saattaa syntyä myös silloin kun taustalla oleva sairaus on huonossa hoitotasapainossa. Mahdollisten yhteisvaikutusten sekä niiden vakavuuden arviointi voi olla hankalaa.  On tärkeää huomioida, että lääkkeitä saattaa olla elimistössä edelleenkin, vaikka vaikutuksia ei enää voisi havaita.

Alkoholi voimistaa keskushermostoa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutukset ovat usein vaihtelevia ja arvaamattomia, jolloin sekavuus ja onnettomuusriskit lisääntyvät. Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (unilääkkeet, lihasrelaksantit, opioidit ja rauhoittavat lääkkeet) käyttäjien ei tulisi käyttää alkoholia, koska yhteiskäyttö voi aiheuttaa kuolettavia vaaratilanteita. Tiettyjen antibioottien kanssa alkoholia ei tule käyttää lainkaan (esim Flagyl, Trikozol). Yhteisvaikutuksena syntyy voimakas pahanolon tunne ns. antabus-reaktio ja sen laukaisemiseksi riittää hyvin pieni määrä alkoholia.

Itsehoidosta saatavilla kipulääkkeillä voi myös olla yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. Tulehduskipulääkkeiden (esim. Burana, Ibumax, Ketorin) ja alkoholin yhteiskäytöstä voi seurata maha-suolikanavan ärtyminen. Haitat eivät kuitenkaan yleensä tule ilmi satunnaisesti kipulääkettä käytettäessä. Sitä vastoin satunnainen parasetamolin (esim. Panadol) ja alkoholin yhteiskäyttö voi aiheuttaa huomattavan maksavaurion riskin.

Useimpien pitkäaikaisten lääkitysten kanssa voi alkoholia käyttää kohtuudella. Lääkkeen käyttäjän on kuitenkin syytä tarkkailla ja tiedostaa mahdolliset alkoholin aiheuttamat vaikutukset oman pitkäaikaislääkityksen kanssa. Esimerkiksi verenpainelääkityksen kanssa käytettynä alkoholi voi voimistaa verenpainetta alentavaa vaikutusta ja siten aiheuttaa huimausta ylösnoustessa. Mieliala- ja psyykenlääkkeiden kanssa käytettynä alkoholi voi pahentaa masennus- ja mielialaoireita. Mikäli lääke aiheuttaa haittavaikutuksena väsymystä tai tokkuraisuutta (esim antihistamiinit) – vaikka lääke ei olisikaan ns. keskushermostoa lamaava lääke – ei alkoholia silloin kannata käyttää samanaikaisesti.

Käyttämiesi lääkkeiden ja alkoholin mahdolliset yhteisvaikutukset voit varmistaa apteekista tai lääkäriltäsi.

Lähteet:  www.apteekit.net www.uku.fi/laakekasvatus