Kun matkustaja liikkuu lääkkeiden kanssa, hän joutuu noudattamaan saapumismaan lainsäädäntöä. Kun hän tulee Suomeen lääkkeitä mukanaan, tai ottaa niitä vastaan verkkokauppatilauksena, on hän aina itse vastuussa maahantuomisedellytysten täyttymisestä. Ohjeistus riippuu siitä mitä ollaan tuomassa maahan ja mistä.

Yksityishenkilö voi tuoda mukanaan Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvasta valtiosta Suomeen tullessaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä). Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta voi tuoda mukanaan lääkkeitä henkilökohtaiseen käyttöön enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta voi tuoda mukanaan henkilökohtaiseen käyttöön Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Mukana on oltava Schengen-todistus ja resepti kyseiselle lääkkeelle. Muualta kuin Schengen-alueelta voi tuoda mukanaan huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän.

Postitse tulevia lääkkeitä saa vastaanottaa ainoastaan ETA-alueelta ja korkeintaan kolmen kuukauden kulutusta vastaavan määrän edellyttäen, että lääkkeiden toimittaja on laillinen ja lääkevalmiste on kyseisen maan viranomaisen hyväksymä. Reseptilääkettä tilatessa täytyy olla voimassa oleva resepti. Kaikenlaisten lääkevalmisteiden (myös eläinlääkkeiden) hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty. Mikäli tarkoituksena on tilata omaan käyttöön ravintolisiä (nk. luontaistuotteita) ulkomailta, tulee etukäteen varmistaa, että kyseiset valmisteet eivät sisällä Suomessa lääkkeeksi katsottavia aineita.

Eläinlääkevalmisteiden tuonti on sallittua ainoastaan seuraeläinten sairauden hoitoon. Seuraeläimille tarkoitettuja lääkkeitä saa tuoda mukanaan Euroopan talousalueelta korkeintaan yhden kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeet on tuotava maahan samanaikaisesti hoidettavan eläimen kanssa. Tuotavat eläinlääkevalmisteet eivät saa sisältää huumausaineita eikä rokotteita.  Eläinlääkkeiden tuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty.

Lähde:

Lääkkeiden tuonti suomeen

Tulli

Lääkkeiden tuonti ulkomailta Suomeen

Miksi tilaamani ravintolisä onkin lääke?