Nivel on kahden luun välinen liikkuva liitos, jonka ominaisia rakenteita ovat kumpaankin luunpäätä peittävä nivelrusto ja luusta toiseen ulottuva nivelnestettä erittävä nivelpussi. Lihaksen liikuttavat supistuessaan niveltä.

Nivelruston terveys on nivelen hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Nivelruston tehtävänä on suojata niveleen rajoittuvien luiden päitä ja toimia nivelen liukupintana. Normaali nivelrusto uusiutuu koko ajan. Kohtuullinen liikunta säilyttää tai jopa lisää nivelruston rakenteellisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Liikuntaa harrastaneilla nivelrustot ovat paksummat kuin vähemmän liikkuneilla. Nivelen liikkumattomuus aiheuttaa nivelrustossa pehmenemistä, mutta tilanne palautuu jotakuinkin entiselleen, kun niveltä aletaan uudelleen liikuttaa.

Myös kipuilevaa niveltä tulisi liikuttaa. Raskasta liikuntaa on hyvä kuitenkin välttää, hyviä liikuntamuotoja on esim. uinti, pyöräily, kävely. Niveliin kohdistuvia voimakkaita iskuja ja vääntöjä sisältävää liikuntaa tulisi vältellä myös. Niveltuet saattavat auttaa kivun hoidossa vakauttamalla ja tukemalla niveltä. Kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein ja tämä voi vähentää nivelen kipuilua.  Fysioterapeutit ovat liikunnan ammattilaisia ja osaavat ohjata ja avustaa oikeanlaisen liikunnan löytymisessä.

Lääkkeettömäksi hoidoksi liikunnan lisäksi voi kokeilla kylmä- ja lämpöhoitoja. Niillä on sekä kipuja että lihasjännityksiä vähentävä vaikutus. Hyöty on hyvin yksilöllistä, joten vaikuttavuus selviää vain kokeilemalla.

Nivelen terveyden edistämiselle on tärkeää:
-liiku säännöllisesti ja kohtuullisesti
-harrasta liikuntaa jossa vammautumisen riski on pieni (esim. uinti, kävely, polkupyöräily, hiihto)
-vältä niveleen kohdistuvia vammoja ja hoidata vammat hyvin
-pyri normaalipainoon
-pidä nivelet liikkeessä!

Lähteet:
Kumppanina nivelrikko – näin tulen toimeen,  Suomen Nivelyhdistys ry:n julkaisu