Ravinnolla on suuri merkitys hyvän yleiskunnon ja toimintakyvyn säilyttämiselle. Syömällä monipuolisesti, säännöllisin väliajoin voidaan turvata elimistön ravitsemukselliset tarpeet: riittävä proteiinin, hiilihydraattien ja rasvojen sekä nesteen ja kuidun saanti. Suomalaisen ravitsemussuosituksen (www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus) mukaisesti koostetusta ravinnosta saa pääsääntöisesti riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Joidenkin sairauksien yhteydessä ravintoa voidaan kuitenkin täydentää lisäravinteilla.

Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luumassa vähenemistä ja luun rakenteen muuttumista siten, että luun lujuus heikkenee. Tällöin luu voi murtua vähäisestäkin vammasta. Osteoporoosipotilaan kalsiumin kokonaissaannin tulisi olla 1000–1500 mg vuorokaudessa. Netistä löytyvien kalsiumlaskureiden avulla voi laskea oman päivittäisen kalsiumin saannin. D-vitamiini lisää kalsiumin imeytymistä suolesta. Sen päiväannos tulisi olla 20 mikrogrammaa eli 800 kansainvälistä yksikköä (IU).

Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka aiheuttaa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni. Keliakian ja ihokeliakian hoitona on elinikäinen ja tarkka gluteeniton ruokavalio, jonka tavoitteena on korjata ohutsuolen limakalvovaurio sekä ihokeliakiassa ihottuma. Sairauteen liittyy usein ravintoaineiden imeytymishäiriö, jonka seurauksena voi esiintyä joidenkin ravintoaineiden puutosta. Yleisimmät ovat foolihapon ja raudan puute, mutta myös kalsiumin ja D-vitamiinin puutetta voi esiintyä. Keliaakikolle suositellaankin vähintään diagnoosia seuraavan vuoden ajan monivitamiini- ja kivennäisainevalmistetta sekä tarvittaessa rautalisää korjaamaan mahdollisia vajauksia ja varmistamaan riittävä saanti kunnes ohutsuolen nukkavauriot korjaantuvat.


2 tyypin diabeteksen
ensisijainen lääke metformiini saattaa vähentää B12-vitamiinin imeytymistä. B12-vitamiinitaso kannattaakin tutkia, jos metformiinihoidon aikana esiintyy hermo-oireita tai anemiaa.

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Erityisesti Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellulla Souvenaid-ravintovalmisteella voi olla vaikutusta tapahtumamuistiin Alzheimerin taudin alkuvaiheessa. Ravintovalmiste ei korvaa lääkehoitoa, joka yleensä aloitetaan heti diagnoosin saamisen jälkeen.


Parkinsonin tauti
on keski- ja vanhuusiän hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinaa, yleistä liikkumisen hidastumista ja lihasjäykkyyttä. Tautiin liittyy usein laihtumista. Jos tavanomaisesta ruoasta ei rikastettunakaan saada riittävästi ravintoa, apteekin täydennysravintovalmisteet ovat hyvä vaihtoehto. Liikehäiriöihin liittyen Parkinsonin tautia sairastavilla tapahtuu usein kaatumisia. Murtuma¬riskin pienentämiseksi on tärkeää pitää yllä luuston terveyttä ja huolehtia riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista.

MS-tauti eli multippeliskleroosi on keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen autoimmuunisairaus sairaus, jossa sairastuneen immuunijärjestelmä toimii virheellisesti ja hyökkää omaa hermostoa vastaan. Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio auttaa jaksamaan, pitää yllä vastustuskykyä ja tukee painonhallintaa. Yleiset ravitsemussuositukset sopivat ohjeeksi myös MS-tautia sairastavalle, sillä suositusten painopisteet ovat juuri niillä alueilla, joista MS-taudin hoidossa on todettu olevan hyötyä: hyvä rasvan laatu, runsas kasvisten käyttö ja riittävä D-vitamiinin saanti.

Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosairaus. Crohnin taudissa tulehdus voi esiintyä missä vain ruoansulatuskanavan alueella suusta peräsuoleen. Suolen tulehdustila ja oireilu voi vaikuttaa vitamiinien tarpeeseen tai hyväksikäyttöön. Riittävästä saannista on huolehdittava erityisesti kalsiumin, D-vitamiinin, raudan, B12-vitamiinin ja foolihapon kohdalla.

Silmänpohjan ikärappeumaa eli verkkokalvon ikärappeumaa on kahta muotoa; kuivaa ja kosteaa. Yleisemmässä kuivassa rappeumassa oireet ovat lievemmät ja etenemisnopeus hitaampi kuin harvinaisessa kosteassa rappeumassa. Kostean rappeuman etenemistä voidaan koittaa estää laserhoitojen tai silmän sisään annettujen lääkehoitojen avulla, mutta kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa hoitoa. Tutkimuksissa on havaittu, että joillakin kuivaa rappeumaa sairastavilla potilailla antioksidantteja käyttämällä (beetakaroteeni, C- ja E-vitamiini sekä sinkki) riski sairastua kosteaan muotoon on pienentynyt. Kaikille lisäravinteet eivät kuitenkaan ole olleet hyödyksi.

Lähteet:

Keliakia, Lääkärikirja Duodecim
Ruokavalio-opas Parkinsonin tautia sairastavalle, Suomen Parkinson-liitto ry
Silmänpohjan ikärappeuma, Lääkärikirja Duodecim
Valtakunnallisen Käypä hoito -suositukset: Crohnin tauti, Keliakia, Muistisairaudet, Osteoporoosi
www.neuroliitto.fi