Tarvitsetko asiallista ohjelmaa yrityksen tilaisuuksiin? Pyydä meidät puhumaan haluamastasi terveyteen tai lääkehoitoon liittyvästä aiheesta. Vaikkapa liikunnan tärkeydestä tai tupakoinnin lopettamisesta.