Lääkkeiden saatavuusongelmaa hahmotellaan Fimean verkkosivuilla seuraavasti: ”Valtaosa Suomessa käytössä olevista lääkevalmisteista tuotetaan maarajojemme ulkopuolelta. Kuvitteellisessa esimerkkitapauksessa kasvi, josta lääkkeen vaikuttava aine saadaan, on kerätty Brasilian sademetsistä, uutettu Japanissa, sisällytetty pehmeään kapseliin Yhdysvalloissa ja pakattu Saksassa. Globaaleilla lääkemarkkinoilla pienikin häiriö vaikuttaa laajalle alueelle. Kun raaka-aine loppuu, tehtaalla on tuotannon laatuongelmia, tulipalo tuhoaa tehtaan tai alueella tapahtuu tulva tai maanjäristys, toimitushäiriöt voivat koskea koko länsimaailmaa.” Suurin syy saatavuusongelmiin ovat tuotannolliset syyt ja laadunvalvontaan liittyvät syyt. Esimerkiksi tulevaan lääkkeiden saantiin voi vaikuttaa COVID-19-pandemian mahdollisesti aiheuttamat raaka-ainetuotannon ja lääkevalmistuksen häiriöt Kiinassa ja Intiassa sekä eri maiden kotimarkkinoita koskevat suojaustoimet. Lisäksi Suomeen tuotavat lääkkeet tulee varustaa suomen- ja ruotsinkielisin pakkausmerkinnöin, mikä voi hidastaa lääkkeiden maahansaapumista.

Yleensä ottaen lääkkeiden jakelujärjestelmä Suomessa on hyvin varma, 98% varmuudella asiakas saa lääkkeensä heti mukaan. Vaikka Fimea on  puolen vuoden aikana kevättalvella 2019-2020 vastaanottanut 1 185 saatavuushäiriöilmoitusta, saatavuushäiriö ei ole vaikuttanut valtaosan lääkkeidenkäyttäjistä elämään. Geneerinen lääkevaihto Suomessa mahdollistaa lääkkeen vaitamisen suoraan apteekissa vastaavaan rinnakkaisvalmisteeseen. Silloin, kun lääkevaihto ei ole mahdollista, apteekki on yhteydessä hoitavaan lääkäriin, jotta hoidon jatkuvuus saadaan turvattua.

Lääkehaku-verkkopalvelu auttaa selvittämään löytyykö jostain Suomen apteekista tarvittavaa lääkettä. Verkkopalvelu löytyy osoitteesta  https://laakehakupalvelu.apteekkariliitto.fi/.

Lähteet:

Miten lääkkeitä saadaan käyttäjille Suomessa?

Lääkkeiden saatavuus

Lääkkeiden saatavuus poikkeuskeväänä 2020