Ihmiset ovat yksilöitä ja siksi samat lääkkeet eivät sovi kaikille. Sopiva lääke löytyy kysymällä ja keskustelemalla sinua hoitavan lääkärin tai apteekin henkilökunnan kanssa.

Millainen on sinulle sopiva lääke?

Sopivan lääkkeen valinta perustuu aina lääkärin arvioon lääkkeen vaikuttavuudesta. Sen tulee soveltua sinun hoidollisiin tarpeisiisi ja muuhun olemassa olevaan lääkitykseen. Saadaksesi parhaimman mahdollisen hyödyn lääkehoidostasi, ole myös itse kiinnostunut omasta lääkityksestäsi ja seuraa lääkehoitosi vaikutuksia.  Selvitä jokaisesta käytössäsi olevasta lääkkeestä mihin tarkoitukseen lääkettä käytetään ja kuinka pitkään käyttöä on tarkoitus jatkaa. Käytä lääkettä lääkärin ohjeen mukaan. Selvitä täytyykö lääkkeen tehoa seurata esim. laboratoriokokein ja kuinka usein lääkärin kontrolliaikoja tulisi olla. Ota selvää mikä on lääkehoitosi tavoite; onko se taudin vai toimintakyvyn parantaminen? Pystytkö itse havaitsemaan lääkkeen vaikutuksen? Tiedätkö milloin otat yhteyttä lääkäriin, jos lääke ei tehoakaan?

Sopiva lääke on jokaiselle omanlaisensa. Sopiva lääke parantaa hoidon toteutumista, ja sitä kautta lisää toimintakykyäsi ja elämänlaatuasi. Lääke on sinulle sopiva, jos voit hyväksyä myös lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset. Tärkeintä sopivan lääkkeen löytämisessä on, että saat lääkehoidosta riittävän hyödyn haittavaikutuksista huolimatta. Voitko itse tehdä jotakin haittavaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi? Tiedätkö minkä haittojen vuoksi on otettava välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin?  Voit aina kysyä lääkäriltäsi myös muista sopivista lääkkeistä ja hoidoista sekä niihin liittyvistä eduista ja haitoista. Sopiva lääke on myös taloudellisesti sinulle sopiva – vain otettu lääke auttaa. Saat lääkkeisiin liittyvää hintaneuvontaa apteekista ja lääkäriltäsi.

Järkevään lääkehoitoon osallistuu lääkkeen käyttäjä ja terveydenhuollon ammattilainen. Jotta lääkehoito onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, kerro lääkärillesi rohkeasti vaivoistasi ja tuntemuksistasi. Kirjaa lääkityslistaan kaikki käyttämäsi reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet ja ravintolisät, ja kerro niistä myös lääkärillesi.  Lääkityslistalomakkeen saat mukaan apteekistasi. Pidä lista mukanasi ja ajan tasalla. Omakanta.fi -palvelusta näet sinulle määrätyt reseptit ja niiden toimitukset.

Sopiva lääke löytyy kysymällä ja keskustelemalla sinua hoitavan lääkärin tai apteekin henkilökunnan kanssa. Käytä vain sinulle määrättyjä lääkkeitä. Älä suunnittele tai muuta itse lääkitystäsi. Huomioi myös käyttämäsi itsehoitolääkkeen sopivuus muuhun lääkitykseesi ja sairauksiisi. Varmista apteekissa onko valitsemasi itsehoitolääke oikea valinta oireisiisi. Käy säännöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sovituissa tarkastuksissa. Esimerkiksi iäkkään ihmisen lääkitys tulisi tarkastaa lääkärin vastaanotolla vähintään kerran vuodessa. Rationaalinen lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, yhdenvertaista ja taloudellista.

Lisää tietoa järkevästä lääkehoidosta ja luotettavasta lääketiedosta löytyy esim. lääkkeiden mukana tulevasta pakkausselosteesta tai internetosoitteesta www.sopivalaake.fi ja Fimean sivuilta Fimea.fi Lääkkeiden oikea käyttö.