Apteekkimme haluaa kantaa osaltaan vastuuta toimintaympäristömme kehittymisestä. Think globally, act locally kuvaa hyvin tätä ajatusta. Olemme mukana Nurmijärveläisten arjessa tukemassa lääkehoitojen onnistumista ja asiakkaittemme kaikkinaista  hyvinvointia. Ihmisten tarpeet ovat kuitenkin kaikkialla samanlaisia, haluamme kaikki tulla kohdelluiksi kunnioittavasti ja omaa ihmisyyttämme arvostavasti. Siksi toimintamme etiikka ja yhteiskuntavastuun periaatteet ovat universaaleja.

Yhteiskuntavastuuseemme kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Lääkkeiden ja lääkehoitojen ympäristöhaittojen minimointi
  • Kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen omaan
  • Oppimisen ja koulutuksen tukeminen

Ympäristökysymysten osalta osallistumme kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön ja paikalllisesti lisäämme ihmisten ymmärrystä lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön merkityksestä. Osallistumme järjestöyhteistyöhön Nurmijärvellä voidaksemme saavuttaa nurmijärveläiset lääkkeiden käyttäjät ja viedäksemme viestiämme eteenpäin. Meillä on kaikilla vastuu oman lääkkeiden käyttömme järkevyydestä! Lääkkeet ovat täsmäaseita, jotka auttavat vain elimistössä oikein annosteltuina, eivät ympäristössämme!

Apteekissa lajittelemme jätteet, pyrimme toimimaan energiatehokkaasti ja ekologisesti.

Olemme opetusapteekki ja otamme vastaan nurmijärveläisiä TET- harjoittelijoita, oppisopimuskoulutettavia ja farmasian opiskelijoita sekä kansainvälisiä harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti naisten ja tyttöjen syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla on lähellä sydäntämme. Siksi olen Nurmijärvien Zontatyössä mukana.

Olemme mukana kehitysyhteistyössä, meillä on oma kummilapsi  Keniassa ja apteekkimme kuuluu Suomen Rajaton Farmasia – pharmaciens sans frontieres – järjestöön. Tämä organisaatio on juuri aloittamassa toimintaansa Suomessa ja etsimme sopivia toimintamuotoja mm. täällä Nurmijärvellä.

Olen sitä mieltä, että apteekki ei voi olla erillinen saareke Nurmijärvellä vaan se on olennainen osa kuntamme ihmisten arkea. Autamme arjessa ja ihmisten arkisissa asioissa ja kannamme oman vastuumme näiden asioiden sujumisesta. Se on apteekin yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan!

Eeva Teräsalmi