Maaliskuussa vietämme lääkehoidon päivää 17.3. Tämä päivä on valtakunnallinen ja sillä pyritään lisäämään lääkehoitojen onnistumista nykyistä paremmin. Parantamisen varaa nimittäin on, sillä eri tutkimusten mukaan pitkäaikaislääkehoidoista onnistuu vain enintään 50 %, antibioottiresistenssi lisääntyy huolestuttavaa vauhtia ja monien itsehoitolääkkeiden osalta vallitsee täysin vääriä käsityksiä.

Jokainen ihminen on vastuussa omasta lääkehoidostaan. Jotta tämän vastuun voisi ottaa, tarvitaan apua ja neuvoja. Sitä varten apteekissa neuvotaan lääkkeen oikea käyttötapa ja pyritään varmistumaan siitä, että jokainen osaa käyttää hänelle määrättyä valmistetta, ymmärtää valmisteen vaikutustavan, mahdolliset yhteensopimattomuudet, tuntee tavallisimmat sivuvaikutukset ja osaa toimia oikealla tavalla niiden estämiseksi sekä on riittävän motivoitunut hoitoon. Lääkkeestähän ei saada tehoa irti, jos sitä ei käytetä lääkärin määräämällä tavalla tai itsehoidon kyseessä ollen valmisteen hyväksytyn käyttötavan mukaisesti.

Epäonnistuneesta lääkehoidosta aiheutuu valtavat kustannukset yhteiskunnalle ja ylimääräisiä ongelmia lääkkeen käyttäjälle. Ensinnäkin voidaan epäillä, onko lääke lainkaan tehokas, kun myyntiluvan myöntämisen yhteydessä osoitettu teho ei olekaan sama kun kun valmistetta aletaan laajamittaisesti käyttää. Kalliit tuotekehityskustannukset valuvat hiekkaan jos lääkettä otetaan aivan eri tavalla kuin oli tarkoitus eikä siitä saada tehoa irti. Asiakas ja hoitava lääkäri saattavat kumpikin epäillä valmistetta, vaikka kyse onkin siitä, että valmistetta on otettu eri tavalla kuin oli tarkoitus. Lääkkeiden aiheuttamien ongelmia saatetaan ruveta hoitamaan toisella valmisteella kun ei huomata, että vika olikin ottotavassa eikä valmisteessa.

Ongelmat voidaan myös ratkaista. Tätä varten pyrimme apteekissa aina varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttö voi onnistua lääkärin ajattelemalla tavalla tai itsehoidon kyseessä ollen, hoitosuositusten mukaisesti. Kun lääkkeet ostaa sopivissa erissä ja käyttää niitä oikein saavutetaan parhaat hoitotulokset.

Lääkehoidon onnistumisen varmistamiseksi apteekista on saatava apua. Voit täyttää lääkekortin, josta ilmenevät kaikki sinulle määrätyt lääkkeet, käyttämäsi itsehoitovalmisteet ja lääkkeenomaiset tuotteet. Esittämällä tämän kortin aina kun käytät terveydenhuollon palveluita, voidaan kokonaislääkitystä arvioida nopeasti. Jaamme lääkekortteja Lääkehoidon päivänä ja opastamme niiden täyttämisessä. Toki kortteja on tämän jälkeenkin saatavissa.

Jos lääkkeiden ottamisen muistamisessa on vaikeuksia, saat kauttamme lääkehoidon muistuttajan tai voit siirtyä annosjakelun käyttäjäksi. Tällöin saat lääkkeet kerta-annospusseissa. Niistä on helppo huomata, jos joku annos on jäämässä väliin.

Kysy apteekista – annamme lisätietoa, neuvomme ja opastamme! Voit vaikuttaa lääkehoitosi onnistumiseen!