Tupakan savu sisältää yli 4000 kemiallista yhdistettä, joista ainakin 50 tiedetään olevan syöpää aiheuttavia eli karsinogeenisiä. Tupakointi altistaa useille sairauksille, joista merkittävimmät ovat syöpä- ja hengityselinsairaudet sekä verenkiertoelimistön sairaudet. Samoille sairauksille altistutaan myös passiivisen tupakoinnin välityksellä. Tupakoinnilla on muitakin haitallisia vaikutuksia. Se heikentää monien sairauksien hoidon tehoa sekä hidastaa sairauksista ja toimenpiteistä parantumista. Lisäksi tupakointi voi vaikuttaa lääkkeiden tehoon, joko heikentävästi tai voimistavasti.

Tupakkariippuvuus koostuu useista tekijöistä, joista nikotiiniriippuvuus on vain yksi osa. Tupakkariippuvuus määritellään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostamaksi oireyhtymäksi. Nikotiiniriippuvuus aiheuttaa tupakoinnin lopettamisen seurauksena fyysisiä vieroitusoireita, kuten ärtyisyyttä, huonovointisuutta ja levottomuutta. Tämän lisäksi tupakointiin liittyy psyykkistä riippuvuutta, joka on voinut kehittyä vakiintuneista tavoista, palkitsemisesta tai pyrkimyksestä lievittää stressiä. Tupakointi voi olla myös sosiaalinen tapahtuma, joka osaltaan voi aiheuttaa riippuvuutta. Tupakoinnin lopettamisen tueksi tarvitaan usein muutoksia elämäntapoihin ja rutiineihin.

Miten aloittaa tupakasta vieroitus

Hyvä motivaatio ja hyvä valmistautuminen auttavat tupakoinnin lopettamisessa. Lopettamisen ensimmäiset myönteiset vaikutukset tulevat esille nopeasti hiilimonoksidin ja nikotiinin poistuessa elimistöstä kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. Muutamassa päivässä hengittäminen helpottuu, maku- ja hajuaistien toiminta parantuvat. Muutaman kuukauden sisällä verenkierto paranee, yskä ja limannousu lievittyvät sekä keuhkojen toiminta kohentuu. Tupakoinnin lopettaminen parantaa unen laatua ja vähentää altistusta useille sairauksille. Tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, mutta ne ovat ohimeneviä. Mahdolliset oireet lievittyvät 3-4 viikossa ja niitä voi lievittää lääkehoidoilla.

Lopetusta suunniteltaessa on hyvä kartoittaa tupakkariippuvuuden aste ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Nikotiiniriippuvuus on helppo arvioida esimerkiksi Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustestillä. Testin tulosta voi hyödyntää nikotiinikorvaushoitotuotteiden valitsemisessa. Psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden arvioimiseksi on olemassa testejä tupakoinnin lopettamisen tueksi. Kun tunnistaa tilanteet, joissa tupakanhimoa esiintyy herkästi, niiden välttäminen onnistuu helpommin. Lopettamisen tueksi on hyvä tehdä suunnitelma, päiväkirjan pitämisestä voi olla myös apua. Tärkeää on tehdä päätös, ja valita päivä, jolloin lopettaa.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet voivat auttaa hallitsemaan vieroitusoireita. Tuotteita on saatavilla useissa erilaissa muodoissa, kuten purukumeina, imeskelytabletteina, kielenalustabletteina, suusumutteena, inhalaattorina ja laastareina. Myös ilman nikotiinia olevia tuotteita on tarjolla tupakanhimon lievittämiseksi. Tupakoinnin lopettamisen tueksi on olemassa lääkärin määräämiä lääkkeitä, jos ilman reseptiä saatavilla nikotiinikorvaustuotteilla ei saavuteta toivottua tulosta.

Tupakoinnin lopettamiseen saa apua

Henkilökohtaisen tuen saaminen auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Tukea lopettamiseen saa terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten esimerkiksi apteekin henkilökunnalta tai terveysaseman hoitajilta.

Apteekissamme tarjotaan maksullista, yksilöllistä tupakanvieroituspalvelua. Palveluun kuuluu kahdenkeskisiä tapaamisia tupakanvieroitukseen koulutetun farmaseutin kanssa sekä puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa ja seurantaa.

Ota yhteyttä ja varaa aika. Me autamme!

Lähteet:
Shiffman S, Mason KM, Henningfield JE: Tobacco dependence treatments: review and prospectus. Annu Rev Public Health 19: 335-58, 1998

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 10.12.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi