Lääketietoa on tarjolla monista lähteistä: lääkäriltä, tuttavilta, lehdistä, internetistä… ja joskus saatu tieto voi herättää hämmennystä tai olla ristiriitaista. Alla olevilla kriteereillä on mahdollista arvioida tiedon luotettavuutta. Muistisääntönä toimii KATSE.

Kirjoittaja/Kertoja Kuka hän on? Onko hän aihealueen asiantuntija? Mistä tieto on peräisin?

Ajankohtaisuus Onko tieto ajantasaista? Hoitokäytäntöjä ja hoitosuosituksia päivitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon myötä.

Tarkoitus Mikä on kirjoituksen/kertojan tavoite? Onko kyseessä mielipide tai mainos vai pyritäänkö puolueettomaan tiedonvälitykseen? Voidaanko väite perustella tai todistaa faktoilla?

Sponsorointi Sponsoroitu tieto voi olla valikoitunutta. Kerronta voi keskittyä vain yhden näkökulman, yhden valmisteen, yhden hoitovaihtoehdon tai muun osittaisen tiedon esittämiseen, jolloin käsitystä kokonaisuudesta ei synny. Verkkosivuston tulee ilmoittaa sen mahdollisesti saama ulkopuolinen tuki; tällaiset tiedot voivat löytyä erillisestä osiosta, esimerkiksi Tietoa sivustosta, Käyttöehdot tai About this site.

Evidenssi Mihin tieto perustuu?Tutkimukseen perustuvaa tietoa pidetään luotettavimpana. Luotettavinta tietoa kerätään yhdistelemällä useiden puolueettomasti toteutettujen, kliinisten vertailututkimusten tuloksia. Yksittäinen asiantuntijan mielipide ilman viittausta tiedon alkuperään on todistusvoimaltaan heikoin. Julkaisujen viitetiedoissa tulee kertoa ainakin tiedon lähteen tai tutkimuksen nimi ja julkaisupaikka.