Jätelaki määrittelee lääkejätteen vaaralliseksi jätteeksi (aiemmin ongelmajäte), sillä se aiheuttaa ympäristöön joutuessaan haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lääkejätteitä ovat vanhentuneet lääkkeet ja käytöstä poistetut lääkkeet. Esimerkiksi väärissä olosuhteissa, kuten liian lämpimässä tai kylmässä, säilytetyt lääkkeet eivät ole enää käyttökelpoisia. Lääkejätteitä ei saa laittaa talousjätteiden joukkoon tai viemäriin, mistä ne pääsevät ympäristöön aiheuttaen vaaraa ja haittavaikutuksia vaan ne tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Vaarallisten jätteiden keräys on kuntien vastuulla ja usein kunnat ovat sopineet lääkejätteiden keräyksestä apteekkien kanssa. Tällöin yksityishenkilöt voivat palauttaa lääkejätteensä apteekkiin. Keräyspisteitä voi olla kuntakohtaisesti muitakin.

On hyvä tiedostaa, että parasta ympäristöstä huolehtimista on lääkityksestä huolehtiminen ohjeen mukaisesti, sillä käyttämättä jäänyt lääke on ongelmajätettä ja huonosti hoidettu sairaus vaatii hoidon uusimista tai tehokkaampaa hoitoa, mikä kuluttaa lisää resursseja. Useista reseptilääkkeistä löytyy pienempiä kokeilupakkauksia, joilla hoito voidaan aloittaa. Mikäli lääke ei sovi ja se joudutaan vaihtamaan, lääkejätettä kertyy tällöin vähemmän. Myös itsehoitolääkkeen valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Farmaseutin apua kannattaa käyttää hyväksi sopivan tuotteen valinnassa, jotta turhilta ostoksilta vältytään. Ympäristöystävällisin, ja myös taloudellisin, ratkaisu on hankkia vain tarvittavat lääkkeet.

Apteekeista lääkejätteet toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Lääkejätteet hävitetään ongelmajätelaitoksella polttamalla ne hyvin korkeassa, noin 1300 °C lämpötilassa, niin että käsittelyssä ei koidu vaaraa ympäristölle. Savukaasut puhdistetaan teknisesti mahdollisimman hyvin ja polttolämpö otetaan talteen. Lääkkeet palavat kokonaan ja lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan käyttää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina Jodia sisältävät lääkkeet ja elohopeaa sisältävät kuumemittarit vaativat erillisen käsittelyn, minkä vuoksi ne erotellaan lääkejätteestä jo apteekissa.

Lääkejätteiden palautusohjeet

  • Purkeissa olevat tabletit ja kapselit tyhjennetään läpinäkyvään muovipussiin.
  • Läpipainopakkauksissa olevista lääkkeistä poistetaan kartonkiset ulkopakkaukset. Läpipainopakkaukset voidaan tuoda sellaisenaan hävitettäväksi.
  • Nestemäiset lääkkeet ja lääkevoiteet tuodaan hävitettäväksi alkuperäispakkauksissaan. Kartonkiset ulkopakkaukset poistetaan.
  • Käytetyt neulat ja ruiskut palautetaan apteekkiin särkymättömässä pistonkestävässä astiassa, esimerkiksi riittävän kovassa muovisessa rasiassa. Jos kotoa ei löydy sopivaa astiaa, voi apteekista hankkia tätä tarkoitusta varten kehitetyn riskijätesäiliön.
  • Lääkelaastarit, esim. hormonilaastarit, taitetaan lääkepuoli sisäänpäin.
  • Jodipitoiset lääkejätteet, kuten Betadine ja joditabletit palautetaan apteekkiin erikseen pakattuina.
  • Elohopeaa sisältävät kuumemittarit toimitetaan apteekkiin erikseen pakattuina. Digitaalisia kuumemittareita ei palauteta apteekkiin, vaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin.
  • Palauta sytostaatit erillään muista jätteistä alkuperäispakkauksissaan.
  • Apteekista ostetut muut tuotteet, kuten vitamiinit, hygieniatuotteet ja kosmetiikka, eivät ole yleensä vaarallisia jätteitä. Niitä ei tarvitse palauttaa apteekkiin vaan ne voidaan lajitella kotitalousjätteisiin.
  • Lääkejätteet palautetaan siis apteekkiin. Tyhjät muoviset tai lasiset purkit ja kartonkiset ulkopakkaukset lajitellaan kotitalousjätteiden tapaan. Pakkauksista on hyvä poistaa henkilötietoja sisältävät etiketit.

Lähteet:
TABU: Suominen Risto, 2006, Lääkejätteet terveydenhuollossa
Ekokem
Akuutti, YLE, 5.4 2011