Kuivasilmäisyys on yleinen oire, jonka esiintyvyys lisääntyy ikääntymisen myötä. Kuivasilmäisyyden syitä ovat kyynelnesteen liiallinen haihtuminen tai kyynelnesteen riittämätön tuotanto. Yleisimmin väestöllä esiintyvä kuivasilmäisyyden syy on liiallinen kyynelnesteen haihtuminen. Kyynelnesteen haihtumisen vuoksi kyynelneste väkevöityy, josta aiheutuvat kuivasilmäisyyden oireet. Tyypillisiä aiheuttajia ovat koneellinen ilmastointi, pöly ja muut ilman epäpuhtaudet, tuuli, tupakansavu ja muut savut. Kuivasilmäisyyttä voi aiheuttaa myös silmien huuhtominen vesijohtovedellä, vaikka vedellä pesu voikin hetkellisesti viedä oireita pois. Myös naissukupuolen ja silmän alueen leikkausten on havaittu olevan kuivasilmäisyyden riskitekijöitä.

Tyypillisiä kuivasilmäisyyden oireita ovat silmien polttelu, kirvely ja jopa ajoittainen silmien vuotaminen, joka johtuu jatkuvasta silmien ärsytyksestä. Kuivasilmäisyyden oireet voivat olla samantapaiset kuin allergisissa silmäoireissa.

Kuivasilmäisyyttä voivat aiheuttaa myös jotkut sairaudet ja lääkkeet. Sidekudostaudit voivat vaurioittaa kyynelrauhasia, jolloin kyynelnesteen tuotanto häiriintyy, ja tällöin voi esiintyä kuivasilmäisyyttä. Ihotauditkin voivat aiheuttaa kuivasilmäisyyttä. Näistä mainittakoon psoriaasi, atopia, seborrooinen ihottuma, ruusufinni, silmän rakkulainen autoimmuunisairaus ja Lyellin oireyhtymä. Myös harvinaisemmat taudit kuten Basedowin tauti ja Meretojan tauti voivat aiheuttaa kuivasilmäisyyttä.

Lääkkeitä käytettäessä voi esiintyä erilaisia sivuvaikutuksia, ja yksi niistä voi olla kuivasilmäisyys. Lääkeaineista sitä voivat aiheuttaa muun muassa verenpainelääkkeenä ja sydämen vajaatoiminnassa käytettävät beetasalpaajat, kuten bisoprololi, karvediloli ja metoprololi. Myös aknelääkkeenä käytettävät isotretinoiinivalmisteet, ja monet muutkin lääkkeet voivat aiheuttaa kuivasilmäisyyttä.

Kuivasilmäisyyden hoidossa oleellista on tunnistaa sitä aiheuttava tekijä, ja näin ollen pyrkiä poistamaan se. Vaikeissa kuivasilmäisyyden oireissa silmät voidaan suojata esimerkiksi uimalaseilla tai muilla kyynelnesteen haihtumista estävillä suojalaseilla. Näin saadaan estettyä ulkoiset silmiä kuivattavat tekijät, kuten ilmavirrat ja pöly.

Kuivasilmäisyyden hoitoon voidaan käyttää erilaisia valmisteita, ja niitä on olemassa sekä pulloissa että pipeteissä; silmätippoina, sumutteina, geeleinä ja voiteina. Sopivimman silmien kostutustuotteen löytää kokeilemalla. Valmisteen valinnassa on hyvä ottaa huomioon kuivasilmäisyyden oireiden ajankohta, sillä esimerkiksi päiväaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa valmisteissa on erilainen koostumus kuin yöksi annosteltavissa valmisteissa. Etenkin yöksi annosteltavat valmisteet saattavat sumentaa näköä hetkellisesti johtuen niiden paksummasta koostumuksesta.

Useat kuivasilmäisyyteen tarkoitetut valmisteet sisältävät säilöntäaineita, jotka voivat aiheuttaa silmissä haitallisen reaktion. Näin ollen varsinkin pitkäaikaiseen käyttöön kannattaa valita sellainen valmiste, joka ei sisällä säilöntäaineita.

Kuivasilmäisyystuotetta valittaessa voi aluksi ottaa esimerkiksi yhden kevyemmän silmätipan ja toisen hieman paksumman silmätuotteen. Vaikeaan kuivasilmäisyyden hoitoon voi tarvittaessa käyttää suun kautta otettavaa omega-3- tai omega-7-valmistetta, jotka voivat vähentää kuivasilmäisyyteen liittyvää tulehduksellista tilannetta. Apteekkimme henkilökunta opastaa mielellään oikean tuotteen valinnassa.

Lähteet: Duodecim, Lääkärin käsikirja 2019, kuivasilmäisyys
Duodecim, Lääkärin käsikirja 2019; systeemilääkkeiden aiheuttamia silmävaikutuksia
Terveyskirjasto, kuivasilmäisyyden hoito,
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01218