Tässä kirjoituksessa käsittelemme onnistuneen lääkehoidon merkitystä yhteisen ympäristömme kannalta. Mitä tekemistä onnistuneella lääkehoidolla ja ympäristökysymyksillä on keskenään?

SINÄ VOIT VAIKUTTAA -kampanjamme jatkuu huhtikuussa. Tässä kirjoituksessa käsittelemme onnistuneen lääkehoidon merkitystä yhteisen ympäristömme kannalta. Ajatus voi ensin ihmetyttää – mitä tekemistä onnistuneella lääkehoidolla ja ympäristökysymyksillä on keskenään?

Suomalaiset hävittävät käyttämättä jääneitä lääkkeitä noin sadalla miljoonalla eurolla vuosittain.  Tästä summasta voitaisiin varovaisesti arvioiden säästää ainakin puolet, jos lääkkeiden määräämisessä ja hankinnassa toimittaisiin nykyistä paremmin ja jos hoitoon sitoutumista voitaisiin parantaa. Vastuu on tässäkin sinulla, hanki aina lääkkeitä vain tarvetta vastaava määrä. Samalla säästät omissa kustannuksissasi.

Kun pitkäaikaislääkehoito aloitetaan, joudutaan usein kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja lääkityksessä. Tässä vaiheessa lääkkeet kannattaa hankkia mahdollisimman pieninä pakkauksina. Vasta oikean yhdistelmän löydyttyä kannattaa siirtyä suurten pakkausten käyttäjäksi. Näin ei synny hävitettävää jätettä. Lääkkeitä voi myös hankkia annoksiin jaettuina, jolloin muutosten tapahtuessa suuria pakkauksia ei jää varastoon kotiin.

Lääkkeet ovat aina ongelmajätettä, joka tulee palauttaa apteekkiin. Apteekista lääkkeet toimitetaan edelleen ongelmajätelaitokselle asianmukaisesti hävitettäväksi. Lääkepakkauksista kannattaa poistaa henkilötiedot jo kotona ja pakata jodi- ja elohopeavalmisteet sekä neulat ja ruiskut erikseen muusta jätteestä. Apteekkimme kotisivuilta löydät hävitysohjeet ja saat apteekista saman ohjeen myös kirjallisena.

Käytettäessä ihovoiteita tulee käyttömäärän olla kohtuullinen. Imeytymätön osahan päätyy pesuveden mukana viemäriin eikä suinkaan hyödytä käyttäjää. Diklofenaakki, suosittu kipuvoiteiden aineosa, on veden puhdistuksessa erittäin vaikeasti poistettavissa, joten sitä ei pitäisi saattaa viemäriin lainkaan. Tässäkin kysymyksessä sekä omat kustannukset että ympäristö ovat hyötyjät, kun käyttömäärät ovat kohtuullisia.

On hyvä myös muistaa, että kun lääkelaastari ei enää vapauta lääkeainetta sillä nopeudella, joka pakkauksessa on ilmoitettu, ei laastari suinkaan ole tyhjä. Tällainen lääkelaastari on siis ongelmajätettä eikä tyhjä pakkaus, jonka voi laittaa roskakoriin kotona.

Ympäristömme ei kaipaa lääkeaineita! Kun huolehdit siitä, että kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä, säästät omissa kustannuksissasi, parannat hoitotuloksiasi ja lisäksi autat ympäristöämme!


Jokainen päivä on onnistuneen lääkehoidon päivä!

TESTAA TIETOSI!