Tehtävämme on auttaa sinua lääkehoitosi onnistumisessa.
Siinä tiivistettynä apteekin tehtävä ja syy olla olemassa. Maailman terveysjärjestö on arvioinut, että vain noin 1/3 pitkäaikaislääkehoidoista onnistuu suunnitellulla tavalla. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat valtavat – paljon suuremmat kuin viitehintajärjestelmällä on voitu tähän mennessä säästää. On siis äärimmäisen tärkeää, että jokainen meistä sekä ymmärtää miksi lääkehoitoa pitää toteuttaa juuri annettujen ohjeiden mukaan ja myös osaa toteuttaa hoidon.

Uuden lääkkeen tutkimuskustannukset ovat yli miljardi euroa. Lääkkeen teho ja turvallisuus varmistetaan viimeisessä vaiheessa myös laajoilla kliinisillä tutkimuksilla, joiden tulosten mukaan lääkkeen tuoma hyöty suhteessa vanhoihin valmisteisiin arvioidaan. Kun lääke tulee markkinoille, ovat hoito-odotukset näiden tulosten mukaisella tasolla. Jos lääkettä ei kuitenkaan käytetä oikein, ei todellisessa elämässä saavuteta näitä tuloksia. Hoitava lääkäri ihmettelee, miksi valmiste ei toimi, vaikka kyse onkin käytöstä, joka ei vastaa annettuja ohjeita. Sama tietysti koskee vanhojakin valmisteita – käytön ongelmat lasketaan valmisteen ongelmiksi ja vedetään täysin väärä johtopäätös huonon hoitotuloksen syistä. Tämän perusteella hoitoa vaihdetaan tai annosta suurennetaan tai lääke tuomitaan epäonnistuneeksi. Samalla syntyy lääkejätettä ja kustannuksia tämän jätteen hävittämisestä. Myös kustannukset moninkertaistuvat niin lääkkeen käyttäjälle kuin yhteiskunnallekin.

Suomalaiset palauttavat käyttämättä jääneitä lääkkeitä 140 miljoonan euron edestä vuosittain. Tätä lääkekuormaa saadaan pienennettyä, kun hankintaan pieni aloituspakkaus vaiheessa jossa lääkkeen sopivuutta asiakkaalle vielä arvioidaan, käytetään lääkkeet ohjeen mukaan ja hankitaan uusi erä vasta kun edellinen on käytetty loppuun. Ei kannata tilauttaa apteekkiin suurta määrää kallista lääkettä, vaikka se korvauksen jälkeen olisikin käyttäjälle halpaa, vaan vain se määrä jonka todella tarvitsee!

Apteekin tehtävänä on varmistua siitä, että lääkkeen käyttö osataan ja että se sujuu tarkoitetulla tavalla. Apteekissa lääkkeen annostus tarkistetaan ja annetaan kaikki tarvittava ohjaus ja neuvonta. Neuvonnan tarvetta selvitetään aina tapauskohtaisesti, sillä tarkoitus on sovittaa palvelu kunkin yksilöllisiin tarpeisiin.

Onnistunut lääkehoito on tärkeää, jotta voit säästää omissa kustannuksissasi, saada hoitosi onnistumaan ja vähentää ympäristömme kuormittumista. Muista siis aina varmistaa apteekissa, että lääkityslistasi on ajan tasalla ja tunnet lääkkeen oikean käytön!

Jokaisen apteekissa asioivan peruspalveluun kuuluu neuvonta ja ohjaus. Jos sinulla on monta lääkettä käytössä, vaikeuksia muistaa lääkkeen ottoa tai muita erityistilanteita lääkehoidossa, voit käyttää sinua auttamaan tarkoitettuja erityispalveluitamme – annosjakelua, lääkkeenoton muistuttajaa, lääkityksen arviointia jne. Lue lisäpalveluista kotisivuiltamme ja kysy apteekissa!