Suun terveys on yhteydessä koko kehon terveyteen, sillä suun terveydellä on vaikutusta useisiin eri sairauksiin ja niiden hoitoon sekä toisaalta monet sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat puolestaan suun terveyteen. Terveys 2011 – tutkimuksen mukaan 55-64-vuotiailla miehillä n. 75 %:lla esiintyi iensairauksia ja 23 %:lla kariesta, vastaavat luvut naisilla olivat 63 % ja 13 %. Myöhempien tutkimusten mukaan suomalaisten suun terveys on hieman kohentunut, mutta suun sairaudet ja tulehdukset ovat kuitenkin hyvin yleisiä. Suun kroonisten infektioiden myötä elimistö on yleisessä tulehdustilassa suun haitallisten organismien päästessä verenkiertoon suun infektioiden kautta. Tällaisia kehon yleisiä tulehdustiloja aiheuttavia suun sairauksia ovat esimerkiksi hammaskaries ja tulehtuneet ikenet -tai limakalvot.

Suun alueen pitkäaikainen tulehdustila voi olla riskitekijä esimerkiksi valtimokovettumataudille, sydän- ja aivoinfarktille ja munuaissairaudelle. Suun tulehdukset voivat myös altistaa nivelreumalle. Erityisen herkkiä suun sairauksien kautta leviäville bakteereille ovat henkilöt, joiden immuunipuolustus on heikentynyt jonkin sairauden tai lääkityksen seurauksena. Suun terveydellä on myös haitallinen vaikutus diabeteksen ja syövän hoidon kannalta. Suun alueen tulehdus voi heikentää veren glukoositasapainoa ja näin huonontaa diabeetikon hoitotasapainoa, joka puolestaan nostaa riskiä mm ientulehduksiin, hampaiden reikiintymiseen ja suun sienitulehduksiin. Syöpien yhteydessä noin 20-30 % verenmyrkytystapauksista aiheutuu suun infektioiden kautta. Suun terveys heijastaakin osaltaan koko elimistön hyvinvointia.

Eri sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat altistaa suun eri sairauksille. Lääkkeiden haittavaikutukset ovat lääkeainekohtaisia ja eri lääkkeet saattavat aiheuttaa eri riskin suun terveydelle. Esimerkiksi nivelreumassa käytettävä metotreksaatti saattaa altistaa suun haavaumille, ja antibioottina käytettävä siklosporiini ja verenpainelääkkeenä käytettävät kalsiumkanavansalpaajat, kuten amlopidiini, felodipiini saattavat altistaa ikenen liikakasvulle.

Myös suun kuivuminen on yleinen lääkkeiden aiheuttama haitta, jolloin suun kuivuudesta johtuen hampaat ja suu altistuvat sairauksille, esimerkiksi suun sienitulehdukselle. Suun kuivuutta aiheuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi allergialääkkeet (setiritsiini ja ebastiini), keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (mm tsopikloni, mirtatsapiini, essitalopraami), närästylääkkeet (lansopratsoli, omepratsoli), sydän- ja verenpainelääkkeet (mm enalapriili, ramipriili, furosemidi, spironoloktoni), syövän hoidossa käytettävät solunsalpaajat, luusairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet (bisfosfonaatit ja denosimabi) ja elimistön immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet (siklosporiini ja glukokorikoidit). Myös astmaan hoitoon käytettävät lääkeaineet voivat aiheuttaa suun alueelle haittoja, sillä ne laskevat suun pH:ta ja vähentävät syljen eritystä. Astmaatikoiden onkin syytä huuhdella suunsa huolellisesti lääkkeen inhaloinnin jälkeen suuhaittojen välttämiseksi.

Mahdollisia suun haavaumien aiheuttajia ovat myös paikallisesti käytettävät nikotiinivalmisteet, asetyylisalisyylihappo ja kamferi. Riskin suun terveydelle aiheuttaa myös tupakointi ja nuuskaaminen.

Suun terveydestä huolehtiminen ennaltaehkäisevästi onkin tärkeää suun kautta aiheutuvan elimistön yleisen tulehdustilan välttämiseksi ja täten sen muille sairauksille altistavan vaikutuksensa vuoksi. Erityisen tärkeää suun hygieniasta huolehtiminen on ihmisillä, joilla on sairaudesta tai lääkityksestä johtuen heikentynyt immuunipuolustusjärjestelmä. Hampaiden- ja suun terveydentila on syytä käydä tarkistuttamassa säännöllisesti hammaslääkärin paikkeilla näin tunnistaa ennaltaehkäisevästi mahdolliset ongelmat. Suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää, sillä näin kyetään ehkäisemään myös muualle kuin suuhun kohdistuvat sairaudet ja haitat.

Lähteet:

Hellevi Ruokonen ja Jukka H. Meurman, Suun terveys ja krooniset sairaudet, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2017;133(16):1484-9

Hellevi Ruokonen ja Anna-Maija Matela, Näin tunnistat suun limakalvon lääkehaitat, Sic! – Lääketietoa Fimeasta, 2/2016

Aira Lahtinen, Kuiva suu, Lääkärin käsikirja, 2018