Unettomuuden hoito vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä potilaalta että lääkäriltä. Unettomuutta pyritään aina ensin hoitamaan lääkkeettömin keinoin ja niiden avulla pyritään muokkaamaan elintapoja, rutiineja ja ympäristöä suotuisaksi nukkumiselle. Joskus lääkkeettömillä hoitokeinoilla ei kuitenkaan saavuteta toivottuja tuloksia ja silloin unilääkkeet voivat tulla kyseeseen. Unettomuuden hoidossa voidaan käyttää erilaisia lääkkeitä kuten melatoniinia, pieniannoksista masennuslääkettä tai bentsodiatsepiineja ja niiden johdoksia. Huolellisen arvioinnin perusteella lääkäri päättää, minkälainen lääke olisi potilaan tilanteessa sopivin.

Melatoniini on elimistössä luonnollisesti esiintyvä hormoni, joka huolehtii ihmisen sisäisestä kellosta. Sitä erittyy aivojen käpyrauhasesta ja sen eritys on huipussaan yöaikaan, erityisesti keskiyön jälkeen. Esimerkiksi stressi voi häiritä melatoniinin erittymistä aiheuttaen nukahtamisvaikeuksia, jolloin voi olla tarpeen harkita melatoniinivalmisteen käyttöä. Melatoniinia on saatavilla apteekeista sekä reseptillä että ilman. Ilman reseptiä saatavat lyhytvaikutteiset melatoniinivalmisteet soveltuvat erityisesti nukahtamisvaikeuksien hoitoon. Ne lyhentävät tehokkaasti nukahtamisaikaa, mutta vaikuttavat vain muutaman tunnin ajan, jonka vuoksi ne eivät ole ensisijainen vaihtoehto aamuyöstä esiintyvään heräilyyn. Reseptillä saatavat pitkävaikutteiset melatoniinivalmisteet taas jäljittelevät kehon omaa melatoniinieritystä, jolloin ne voivat tulla kyseeseen, kun uni katkeilee pitkin yötä. Pitkävaikutteiset valmisteet ovat myös hyvä vaihtoehto iäkkäille, sillä melatoniinin tuotanto vähenee iän myötä. Melatoniinivalmisteiden etuna muihin unilääkkeisiin on se, että niillä on vain vähän haittavaikutuksia. Melatoniini ei siis aiheuta muille unilääkkeille tyypillisiä haittavaikutuksia kuten riippuvuutta, vieroitusoireita, motoriikan häiriintymistä tai aamutokkuraisuutta. Melatoniinille ei myöskään voi kehittyä toleranssia.

Myös tiettyjä masennus- ja psyykenlääkkeitä voidaan käyttää unettomuuden hoitoon. Masennuslääkkeistä unettomuuden hoitoon sopivat pieninä annoksina käytettävät sedatiiviset eli rauhoittavat masennuslääkkeet. Niihin turvaudutaan usein, kun unettomuus on jatkunut pitkään. Lyhytaikaisessa unettomuudessa niiden teho on kuitenkin rajallinen, sillä ne eivät vaikuta heti vaan vaikutus alkaa vasta kahden viikon kuluessa. Masennuslääkkeiden käytön yhteydessä ei esiinny riippuvuutta, mutta muita haittoja kuten suun kuivumista ja ummetusta ne voivat aiheuttaa.

Bentsodiatsepiinit ja niiden johdokset eli perinteiset unilääkkeet ovat oikein käytettynä tehokas apu unettomuuteen. Niitä käytetään lyhentämään nukahtamisaikaa ja pidentämään unen kestoa. Perinteisten unilääkkeiden käyttöön kuitenkin liittyy useita riskejä ja ne sopivat siksi vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pitkään käytettäessä niihin voi kehittyä riippuvuus, jolloin ne voivat jopa pahentaa unettomuusongelmaa, kun nukkuminen onnistuu enää vain lääkkeiden avulla. Lisäksi jatkuvan käytön seurauksena elimistö voi kehittää bentsodiatsepiineja kohtaan toleranssin, eli elimistö tarvitsee yhä suuremman lääkeannoksen unettavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tyypillisiä haittavaikutuksia bentsodiatsepiineille ovat myös aamutokkuraisuus sekä motoriikan ja muistin häiriöt.

Koska unettomuus pitkään jatkuessaan voi johtaa vakaviin terveydellisiin ongelmiin, kenenkään ei tulisi kieltäytyä lääkityksestä pelkästään haittavaikutusten pelossa, kun lääkäri on katsonut lääkehoidon aiheelliseksi. Lääkärin valvonnassa ja oikein käytettynä unilääkkeillä voidaan parhaassa tapauksessa estää pitkäaikaisen unettomuuden kehittyminen ja saada jo olemassa oleva unettomuuskierre katkaistua. Lääkkeettömät hoitokeinot ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä myös lääkehoidon aikana. Aihetta käsiteltiin viime kuun teemakirjoituksessa ja se löytyy nimellä ”Unettomuus”.

Lähteet:
Hublin C: Unettomuus. Lääkärin käsikirja
Rovasalo A: Bentsodiatsepiinien pitkäaikainen käyttö ja vieroitus. Lääkärin käsikirja
Unettomuus. Käypä hoito -suositus
www.tietoaunettomuudesta.fi