Asiakkaiden luottamuksellinen palvelu on apteekkityön kulmakivi. Kun astut apteekkiin, voit luottaa siihen, että palvelu on juuri sinulle kohdennettua, asiantuntevaa ja että kaikki siihen liittyvät asiat jäävät sinun ja asiakasta palvelleen farmaseutin tai proviisorin välisiksi.

Tämä asia on niin itsestään selvä, että emme aina edes hahmota sen valtavaa merkitystä. Siksi tämän vuoden Farmasiaviikon teemaksi on valittu otsikko ”Pharmacist – your trusted partner in healthcare” eli vapaasti suomennettuna ”Luotettava apteekin ammattilainen aina apunasi”. Tavoitteena on tuoda esiin niitä asioita, joista luottamus rakentuu ja kertoa siitä, mitä apteekissa tapahtuu, jotta luottamus korkealuokkaiseen toimintaan säilyy.

Laatu on apteekkitoiminnan kulmakivi. Seitsemän veljeksen apteekissa käytämme ISO-standardoitua laatujärjestelmää, jonka ulkopuolinen Kiwa-inspecta vuosittain tarkastaa. Järjestelmän avulla seuraamme eri toimintojamme ja voimme havaita virhetilanteet ja poikkeamat. Näistä keskustelemme ja otamme opiksemme. Toivomme myös saavamme palautetta asiakkailta, jotta tiedämme missä viestintä tai muu toimintamme ei ole onnistunut. Palautetta voi antaa kaikissa apteekin sähköisissä kanavissa, soittamalla apteekkarille tai täyttämällä paperinen palautelomake apteekissa. Parasta on tietysti kertoa heti palvelutilanteessa, jos havaitset jotain kohennettavaa tai jos kaikki meni hyvin ja olet iloinen jostain erityisestä asiasta. Niin positiivinen kuin negatiivinenkin palaute auttaa meitä näkemään toimintaamme ulkopuolisen silmin – itse kun tulee helposti kotisokeaksi!

Toinen merkittävä tekijä luottamuksen rakentamisessa on asiantuntemus.  Asiat on osattava jotta neuvonta pohjautuu aina viimeisimpään tietoon. Koulutamme tulevia farmasian ammattilaisia heidän tehdessään apteekkiharjoittelua ja täydennys koulutamme jatkuvasti itseämme pysyäksemme selvillä lääkehoitojen viimeisimmistä virtauksista ja farmasian kehityksestä. Myös tietotekniikka, digitalisaatio ja uudet palvelut ovat jatkuvan opiskelun kohteena. Tietoturva ja tietosuoja ovat nousseet viime vuosina erittäin tärkeiksi asioiksi täydennyskoulutuksen ja osaamisen alueina. Apteekissa tietosuoja ja -turva ovat erityisen merkittävässä asemassa.

Olemme mukana myös erilaisissa farmasian tutkimus- ja kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on edistää lääkehoitojen onnistumista ja järkevää lääkehoitoa.  Olemme mukana Helsingin yliopiston Generation Green -hankkeessa ja Fimean koordinoimassa Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa ja osallistumme myös kansainväliseen alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Kampanjamme ”lääkehoidot kuntoon Nurmijärvellä” jatkuu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Apteekkiin voi olla yhteydessä useita eri kanavia pitkin. Enää ei ole välttämätöntä tulla itse paikalle vaan asioinnin voi hoitaa etänä joko verkkoapteekissa tai mobiiliapteekissa. Myös näissä kanavissa luotettavuus on johtotähtemme.  Etäpalveluiden tietoturva ja tietosuoja on varmistettu lukuisin eri tavoin turvallisen asioinnin takaamiseksi.  

Tervetuloa apteekkiin asiantuntijoittemme palveltaviksi!

Eeva Teräsalmi

apteekkari